Katalog firm ślubnych - Smart Bride
Tak Magicznie

Fotograf

1

/ O nas /

P R Z Y S P I E S Z O N E  B I C I E  S E R C A , R A D O Ś Ć  N I E  D O  O P I S A N I A  S Ł O W A M I . P R Z E C H W Y T U J Ę  T Ę  N I E S A M O W I T Ą  P O D R Ó Ż – W A S Z Ą  M I Ł O Ś Ć . Fotografując śluby łączę się z Wami, przeżywam ten dzień z Waszej perspektywy. Mój styl to uczciwe i ludzkie spojrzenie na Waszą miłość, dlatego też czasami można zauważyć u mnie łzy wzruszenia. To, co odróżnia mnie od innych fotografów ślubnych, to sposób fotografowania. Opowiadam prawdziwe historie przepełnione miłością. Wierzę, że jestem bardzo dobrym obserwatorem. Widzę to, co czujesz w danym momencie. Wiem jak sprawić, byście nie udawali i czuli się swobodnie przy mnie i przed moim aparatem, dlatego moje zdjęcia są naturalne i prawdziwe.

/ Portfolio /